3D2018年354期孔方来萃专解太湖钓叟三字诀

五花肉,叉烧包,三顿饭,吃不掉。

五花肉:直观可得5。

叉烧包:叉烧包,形似0。

三顿饭:直观可得3。

吃不掉:吃不掉只能留着,留谐音六,可得6。

综合以上分析,结合个人判断,推荐如下:

百位:(5)69

十位:(0)26

个位:(3)68

大复式:

百位:05679

十位:01236

个位:34568

推荐组选号码配对:06、36、56

推荐6码复式:023568

单选10注:503、506、603、563、568、526、608、906、623、963

特别推荐:金胆6

返回列表
上一篇:
下一篇: