3D2019年004期孔方来萃专解太湖钓叟三字诀

上头窄,下头宽,肚子圆,腰儿弯。

上头窄:

下头宽:前两句结合分析,是“八”,可得8。

肚子圆:圆形,可得0。

腰儿弯:中间弯曲的数字是7。

综合以上分析,结合个人判断,推荐如下:

百位:56(8)

十位:46(7)

个位:(0)69

大复式:

百位:25678

十位:01467

个位:03689

推荐组选号码配对:06、67、68

推荐6码复式:045678

单选10注:870、876、670、860、869、846、679、576、640、560

特别推荐:金胆6

返回列表
上一篇:
下一篇: